New dawn | New day | New light!

Product Service Systeem (PSS) voor led-armaturen

Atelier LEK is projectleider bij de ontwikkeling van een Product Service Systeem voor led-armaturen. Het PSS voor led is een tool om de minimale kwaliteit te formuleren voor (een huisstijl van) led armaturen en een Service Level Agreement (SLA) om deze kwaliteit voor de lange termijn vast te leggen. 

Naast projectleider van het Dordse pve, maken we ook deel uit van de landelijke werkgroep die zich bezighoudt met het vertalen van deze tool naar een algemeen bruikbaar instrument. Momenteel proberen we in de werkgroep te komen tot een grote gemene deler. Dat betekent dat we het document toegankelijk maken voor gebruik door alle Nederlandse overheden. Het PSS bestaat uit 2 stappen: een kwaliteitstoets en een service level agreement. De toets reikt handvatten aan in het maken van keuzes met betrekking tot de kwaliteit en de service. De serviceniveau overeenkomst gaat in op het vastleggen van de afspraken met de leverancier. Elke overheid kan in dit document de randvoorwaarden halen welke voor zijn situatie van toepassing is.

In januari zal de gemeente Dordrecht gaan werken met dit document als basis voor het implementeren van led in de gehele gemeente, een ambitie welke eind 2015 is vastgesteld in de gemeenteraad.