Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

Proefopstelling Oostpoort Delft
Samen met een groot betrokken gezelschap hebben we 13 fabruari de proef voor de Oostpoort in Delft gehouden. De foto spreekt voor zich...
On the 1st of december the designers of Atelier LEK co-organised the workshop on 'Designing with day-lighting and artificial lighting' at the TU Delft. HERE you can download the pictures of the different experiments with lighting.