Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

IGOV kenniscafe kwaliteit lichtbeleving in openbare ruimte
Tijdens het IGOV kenniscafe heeft Iris Dijkstra samen met Johan Jonker de ideeën gepresenteerd over aanbesteden met prioriteit voor lichtkwaliteit. We bedanken de IGOV voor deze mooie gelegenheid om aandacht te vestigen op goede kwaliteit avondbeleving! 
Timmerhuis Andre van der Louw
In the 'Timmerhuis', designed by Rem Koolhaas, the statue of former Mayer of Rotterdam Andre van der Louw is positioned alongside the main entrance Hall. This artpiece by Herman Lamers is standing in the corridor, looking down on the public square of the building. Atelier LEK designed the dynamic lighting installation for the statue, which is surrounded by a high level of luminance, positioned behind a high reflective window and in itself very low reflectant due to the black color. An interesting challange which we met and realised in spring 2017.
Grand Dame Rita Reys in the spotlight
The first promissing trials in the warehouse of Leo Mineur. He just finished drawing the art piece designed by Willem Pleynaar of his great aunt and Grand Dame of Jazz: Rita Reys.