Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

Atelier LEK voltallig naar Symposium 'Feel the Night' van de Waddenacademie
Daan, Stijn, Thom en Iris zijn ondergedompeld in de zintuigelijk prikkelende beleving van de nacht. In Kollumeroord, aan het Dark Sky Park Lauwersmeer (Fr), hebben verschillende sprekers het belang van duisternis voor mens en natuur onderbouwd met inspirerende presentaties. Een goede basis voor het ontwerpen van genuanceerde lichtplannen! (foto: Ludy Feyen)
Waternevel kan CO2 en fijnstof afvangen. En dat is nodig op de 's-Gravendijkwal, één van de meest vervuilende straten van Rotterdam! Stadslab Luchtkwaliteit realiseert in de zomer van 2017 een nevelinstallatie langs een pilot-tracee en samen met Atelier LEK zijn de eerste testen gedaan om de nevel ook aan te lichten. Het licht krijgt een boodschap mee: de kleur van het licht zal een indicator zijn van de luchtzuiverheid!
Iris Dijkstra speaker at LUCI
Iris Dijkstra presented the forcast for public lighting during the LUCI event 'City under a microscope' in Amsterdam, september '17.