Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

Cloud Collective on a visit for 'Women in Lighting'
“When we talk about women in design, we should not turn it into a minority issue. We need to honour our heroines because unless they are visible, we will not encourage the next generation of female designers.”  Ilse Crawford  
Jarige Job in het Postkantoor aan de Coolsingel!
Jarige Job heeft gedurende de kerstvakantie 2018 een ware 'experience' neergezet in het postkantoor van de Coolsingel! Atelier LEK mocht een kleine bijdrage leveren door vrolijke kleuren licht toe te voegen in de monumentale hal van het Postkantoor.