Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

Grand Dame Rita Reys in the spotlight
The first promissing trials in the warehouse of Leo Mineur. He just finished drawing the art piece designed by Willem Pleynaar of his great aunt and Grand Dame of Jazz: Rita Reys. 
8 Shades of Green on Musis Sacrum, Arnhem
The new music hall in Arnhem is built adjacent to the old Musis Sacrum: a modern, contrasting architecture next to the old, classic building, situated at the green peripery of the city of Arnhem. LEK desinged the lighting for the exterior of the old and the new building and to determine the right lighting for the green facade we organised a trial together with the architect and the municipality on the 20th of february '17. The choice was made: now the final stage of realisation can begin!