MSc. Iris Dijkstra
Industrial Designer and Founder

Iris Dijkstra heeft zich, na haar opleiding Industrieel Ontwerpen in Delft ( specialisatie ‘Design for Sustainability’) gespecialiseerd op het vakgebied van licht. In 2004 heeft ze ‘Atelier Licht -Energie-Kleur (LEK)' opgericht: een lichtontwerpbureau dat onafhankelijk van de markt focust op de kwaliteit van de lichtbeleving in de openbare ruimte, voor het exterieur en voor het interieur van gebouwen.

Iris' haar kracht is de analyse van complexe opgaven en deze te vertalen naar heldere en éénvoudige lichtconcepten. Haar ambitie is om deze concepten ook duurzaam en van hoge kwaliteit te realiseren.  Haar betrokkenheid en commitment is door vele opdrachtgevers gewaardeerd en geprezen; een project is pas gereed wanneer het laatste armatuur en detail bij oplevering klopt.

***

Iris Dijkstra finished her Masters degree in Industrial Design Engineering at the Technical University of Delft,  (“Design for Sustainability”) and since has specialized in lighting design.

In 2004 she founded Atelier LEK (Light-Energy-Color) a widely-oriented, independent design company that focusses on the quality of spacial (night) experiences: in public spaces, exterior and interior of buildings.

Iris is a generalist with a broad interest in technical, architectural and (social) sustainability subjects. Her analitical and strategic level of (design)thinking make her feel at home in projects such as masterplanning and multi disciplinary design processes.

In Lighting design her passion is to create ingenious, clear concepts where the positive experience of the user is the focus. Many clients have praised her for her committed attitude to deliver the quality of lighting until the last luminaire and detail is in place.

MSc Ennio donders
Trainee lighting designer

Ennio behaalde zijn Master Industrieel Ontwerpen (Integrated Product Design) aan de Technische Universiteit in Delft in 2022.

Tijdens zijn studie heeft hij zich op verschillende manieren verdiept in het onderwerp licht: naast een eigen lamp-ontwerp is hij betrokken bij een start-up om een modulair licht systeem als tool voor lighting designers op de markt te zetten.

Maar zijn oorspronkelijke interesse voor licht komt voort uit zijn passie voor fotografie; het werken met natuurlijk licht, maar ook met kunstmatig licht en de mate waarin je haar kan manipuleren om het juiste beeld vast te leggen. 

Met deze gedegen basis voor een toekomst als lichtontwerper is hij een getalenteerde toevoeging aan ons team!

***

Ennio obtained his Master's degree in Industrial Design (Integrated Product Design) at the Technical University in Delft in 2022. During his studies he has already studied the subject of light in various ways: in addition to his own lamp design, he is involved in a start-up to market a modular light system as a tool for lighting designers.

But his original interest in light stems from his passion for photography; working with natural light, but also with artificial light, and the extent to which you can manipulate her to capture the right image.

A solid foundation for a future as a lighting designer and we are happy to welcome him to our team!

 

BSc. Stevan Michel
3D modeller

Stevan Michel heeft zijn opleiding aan de kunstacademie in Den Bosch al gruime tijd achter zich (1994) en heeft zich nadien gespecialiseerd in maquettebouw. Nu het werk steeds meer richting 3D modelleren en - printen ontwikkelt, ontwikkelt hij zijn skills door in het modelleren met licht. 

 Stevan is onze 3 dimensionale rots in de branding en ondersteunt ons in het visualiseren van onze lichtplannen.

***

Stevan Michel has completed his education at the art academy in Den Bosch in 1994 and has since specialized in model construction. Now that the work is increasingly moving towards 3D modeling and - printing, he is developing his skills in modeling with light.

 Stevan is our 3 dimensional rock in the surf and supports us in visualizing our lighting designs.