MSc. Iris Dijkstra
Industrial Designer and Founder

Iris Dijkstra finished her Masters degree in Industrial Design Engineering at the Technical University of Delft,  (“Design for Sustainability”) and since has specialized in lighting design.

In 2004 she founded Atelier LEK (Light-Energy-Color) a widely-oriented, independent design company that focusses on the quality of spacial (night) experiences: in public spaces, exterior and interior of buildings.

Iris is a generalist with a broad interest in technical, architectural and (social) sustainability subjects. Her analitical and strategic level of (design)thinking make her feel at home in projects such as masterplanning and multi disciplinary design processes.

In Lighting design her passion is to create ingenious, clear concepts where the positive experience of the user is the focus. Many clients have praised her for her committed attitude to deliver the quality of lighting until the last luminaire and detail is in place.

***

Iris Dijkstra heeft zich, na haar opleiding Industrieel Ontwerpen in Delft ( specialisatie ‘Design for Sustainability’) gespecialiseerd op het vakgebied van licht. In 2004 heeft ze ‘Atelier Licht -Energie-Kleur (LEK)' opgericht: een lichtontwerpbureau dat onafhankelijk van de markt focust op de kwaliteit van de lichtbeleving in de openbare ruimte, voor het exterieur en voor het interieur van gebouwen.

Iris' haar kracht is de analyse van complexe opgaven en deze te vertalen naar heldere en éénvoudige lichtconcepten. Haar ambitie is om deze concepten ook duurzaam en van hoge kwaliteit te realiseren.  Haar betrokkenheid en commitment is door vele opdrachtgevers gewaardeerd en geprezen; een project is pas gereed wanneer het laatste armatuur en detail bij oplevering klopt.

Msc. Daan Lagerberg
Architect

Daan Lagerberg has completed his master studies Architecture at the TU Delft and specializes in Architecture & Heritage. His interest in technical detailing in combination with his sense of spatial experience has sparked his interest in lighting design.

In addition to his context-oriented view on spatial assignments, his role in projects is to guarantee quality up to the placement and programming of drivers and controls. Gradually, Daan started to specialize in control management of lighting systems in order to be able to integrate the right materials and systems in the development of dynamic and interactive lighting designs.

****

Daan Lagerberg heeft Bouwkunde afgerond aan de TU Delft en is gespecialiseerd in ‘Architecture & Heritage’. Zijn interesse in techniek en detaillering in combinatie met zijn gevoel voor architectuur en ruimtelijke beleving heeft zijn interesse in lichtontwerp aangewakkerd.

Naast zijn contextgerichte kijk op ruimtelijke opgaven is zijn rol in projecten om de kwaliteit te borgen tot en met de plaatsing en programmering van drivers en controls. Gaandeweg is Daan zich gaan specialiseren in de aansturing en control-management van lichtsystemen om in de ontwikkeling van dynamische en interactieve lichtplannen de juiste materialen en systemen te kunnen integreren.