Visbrug Dordrecht

De Visbrug verbindt de Visstraat met de Groenmarkt en was van oorsprong een smalle brug gecombineerd met trappen naar het water en een visafslag. Met de toenemende betekenis en intensivering van het autoverkeer ter plaatse, is de brug in de loop der tijd verdubbeld en de verkeerskundige betekenis beeldbepalend geworden. Het nieuwe inrichtingsplan van MTD voorziet in een sobere inrichting, geïnspireerd op historische kaartbeelden en foto’s, waarbij de verblijfsfunctie weer centraal staat.

Atelier heeft het lichtplan gemaakt, waarbij de plek ook in de avond haar verblijfsfunctie manifesteerd door meer aandacht voor de bijzondere gebouwen en kunst rond de plek; de bibliotheek, de kerk en het standbeeld van de gebroeders de Witt.

De maatwerk lichtmasten ontworpen door Atelier LEK zorgen ervoor dat de verschillende typen verlichting allen in een zelfde vormtaal gestalte krijgen op de 2 masten, zodat het plein verder ruimte laat voor verblijven op de banken en het terras. Een meervourdig lichtplan in een ogenschijnlijk eenvoudig maar hoog kwalitatief jasje!