OVL2030 Toekomstperspectieven

In opdracht van het IGOV Innovatieplatform hebben Atelier LEK en trendbureau Out of Office vanaf april 2013 gewerkt aan het traject OVL2030. We hebben  kennis, visies, meningen en ervaringen van mensen binnen en buiten het OVL vlak verzameld en tijdens bijeenkomsten gedeeld om voor iedereen die te maken heeft met OVL de ontwikkelingen in kaart te krijgen.

Het rapport kun je bij ons opvragen, en is te downloaden van de site van de IGOV. We horen graag alle reacties en ideeën zodat de discussie voort blijft gaan over de nieuwe waarden van licht in de openbare ruimte!