Kwaliteit OVL-New dawn | New day | New light!

Product Service Systeem (PSS) voor led-armaturen

Atelier LEK is projectleider bij de ontwikkeling van een Product Service Systeem voor led-armaturen. Het PSS voor led is een tool om de minimale kwaliteit te formuleren voor (een huisstijl van) led armaturen en een Service Level Agreement (SLA) om deze kwaliteit voor de lange termijn vast te leggen. 

Naast projectleider van het Dordse pve, maken we ook deel uit van de landelijke werkgroep die zich bezighoudt met het vertalen van deze tool naar een algemeen bruikbaar instrument. Momenteel proberen we in de werkgroep te komen tot een grote gemene deler. Dat betekent dat we het document toegankelijk maken voor gebruik door alle Nederlandse overheden. Het PSS bestaat uit 2 stappen: een kwaliteitstoets en een service level agreement. De toets reikt handvatten aan in het maken van keuzes met betrekking tot de kwaliteit en de service. De serviceniveau overeenkomst gaat in op het vastleggen van de afspraken met de leverancier. Elke overheid kan in dit document de randvoorwaarden halen welke voor zijn situatie van toepassing is.

In januari zal de gemeente Dordrecht gaan werken met dit document als basis voor het implementeren van led in de gehele gemeente, een ambitie welke eind 2015 is vastgesteld in de gemeenteraad.

Vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad zijn we begonnen met een nieuwe vorm van aanbesteding, waarbij het oogmerk is om kwaliteit als uitgangspunt te hebben. Het vergt veel vakkennis van verlichting om goed te omschrijven van de kernkwaliteit is die het beste past bij de Drechtsteden. Hiertoe heeft het team zicht, samen met de flezibele schil van adviseurs, verdiept is de belangrijke thema's rond led, duurzaamheid, slimme verlichting en de veranderenderingen bij de aanbieders van armaturen. 

In 2017 is er een innovatieve aanbesteding geweest met als uitkomst nieuwe ledarmaturen voor 5 profielen in Dordrecht, S