Stadhuis Rotterdam

Naar aanleiding van het lichtplan 'stads-as' Rotterdam besloot de gemeente om het meest prominente gebouw aan de Coolsingel, het stadhuis, opnieuw in het licht te zetten. Het uitgangspunt was om het lichtplan meer aan te laten sluiten bij de eclectische stijl van het gebouw. Door gebruik te maken van strijklicht en verschillende kleuren wit licht worden de details, kleur, textuur en indeling van het gebouw beter zichtbaar. De posities van de armaturen zijn zorgvuldig uitgekozen. Enerzijds om lichthinder bij omwonenden te voorkomen, anderzijds om het licht zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo is ondanks en hoger aantal armaturen ten opzichte van de oude situatie het energieverbruik gelijk gebleven.

""