Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen. 

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

Als onderdeel van ons Masterplan Spoorzone Tilburg hebben we het lichtplan voor het 'kroepoekdak' van station Tilburg gemaakt. Na een tweetal proefopstellingen samen met Gemeente TilburgProRail en en Bureau Spoorbouwmeester  in maart 2021 de aanlichting van dit prominente stationsdak afgerond.
De NDSM werf wordt langszaam getransformeerd naar een hoogwaardige woonomgeving en de verlichting sluit daarbij aan. Ook de kade langs de IJ-kantine is nu gerealiseerd: overdag onzichtbaar, in de avond juist goed zichtbaar voor een veilige route langs het water. Met dank aan Speer-infra, Meyer en Simes.