Lichtvisie en Masterplan Tilburg

Gemeente Tilburg loopt in Nederland voorop als het gaat om innovatieve openbare verlichting en daadkracht bij vooruitstrevende ontwikkelingen in de openbare ruimte. Zo heeft de Piushaven een bijzondere reeks lichtkunstwerkerken en kent de Cityring  een prijswinnend ontwerp van oplichtende Cercles die de openbare ruimte verlichten. 

Atelier LEK heeft  de uitdagende vraag gekregen om voor de bruisende stad Tilburg een lichtvisie en een masterplan op te stellen. Deze opgave hebben we samen met de verschillende diensten van de gemeente en samen met Studio Lightworks zodanig vormgegeven dat het verhaal van de stad nu nog sterker naar voren gaat komen in de avond. 

De stad wordt overdag in al haar facetten beleefd, maar in de avond lijkt ze vooral te gaan over het rijdende verkeer.  Wanneer we vanuit het perspectief van de voetganger naar de stad kijken en de rijkheid van de details herkennen, onstaat een palet voor het avondbeeld dat we met licht kunnen invullen. Door op gezette tijden met beleid te kiezen voor verlichting op verschillend eniveaus, zorgen voor verwondering, verleiding, herkenning en verrassing. Aandacht voor en accenten op de bijzondere kwaliteiten van de stad leidt tot een gevoel van comfort en veiligheid.  

Licht heeft slechts relevantie bij de aanwezigheid van donkerte om haar effect optimaal te etaleren. Het Masterplan voor de avondbeleving formuleert deze balans tussen donkerte en licht voor de stad Tilburg als geheel.

Daar waar licht zich manifesteert ten behoeve van verschillende toepassingen, biedt de intrede van led als nieuwe lichtbron de kans voor verduurzaming: op gebied van technische inpassing, dynamische scenario's op maat en duurzame systeemintegratie. Voor ieder masterplan worden lichtscenario's voorgesteld om de verschillende kwaliteiten op gezette tijden te laten stralen.