Sloterplas Noordoever - Amsterdam

De komende jaren wordt de Sloterplas wordt geleidelijk getransformeerd naar een levendige en goed gebruikt stadsmeer met betekenis voor de hele stad: een stadsmeer van de 21e eeuw met een sterkere verbinding tussen functies en een grotere belevings- en gebruikswaarde.  

Om in een gebied met grotere dichtheid van functies en gebruikers van de openbare ruimte te faciliteren is een overzichtelijke, leesbare ruimte nodig. In de avondbeleving betekend dat een duidelijke hiërarchie tussen grote gebaren (herkenbaarheid van een afstand en zichtlijnen) en passende sferen bij de functies en de plekken. Het lichtontwerp is daartoe een integraal onderdeel van de bredere aanpak en inrichtingsplan voor de openbare ruimte en zorgt voor intrinsieke wayfinding en sfeerbeleving.  


Atelier LEK heeft nu, in lijn met de ambitie en lopende initiatieven, een globale licht-analyse gemaakt voor de gehele Sloterplas en daaruit voorkoment een VO lichtplan de Noordoever: van Wilgenlaantje tot en met Restaurant/café “Hotel Buiten”. De verschillende onderdelen worden nu doorontwikkeld tot en met een realiseerbaar ontwerp.