Mauritskade 61

Atelier LEK heeft op 15 januari 2020 een visie gepresenteerd voor de verlichting van het Pillowshotel aan de Mauritskade 61 en is na beraad door het ontwerpteam gekozen als aanvulling van het ontwerpteam. We kijken ernaar uit om samen met het ontwerpteam een lichtplan te maken welke de hoge ambitie van de renovatie versterkt. De oplevering zal zijn in het najaar van 2020.