Renovatie verlichting Gabo

Het beeld van Naum Gabo, gepostioneerd aan de coolsingelzijde van de Bijenkorf in Rotterdam, is één van de belangrijkste beelden uit de internationale beelden collectie van Rotterdam. Toch heeft het tot juli 2017 geduurd voor men op één lijn kwam over de aanpak voor de restauratie.  Nu het zover is mag het avondbeeld niet achterblijven: Atelier LEK is gevraagd door Chris van der Meulen van vers beton,  om een voorstel te doen voor het restaureren van de geïntegreerde verlichting van het kunstwerk. Samen met Cees van Oosterhout is een zorgvuldig onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke verlichting en lichtbeeld, om deze te kunnen herstellen met de op handen zijnde restauratie. IEF Capital heeft het project uitgevoerd en ervoor gezorgt dat de gehele renovatie erg goed is gelukt.

Het beeld werd vervaardigd in 1956 en 1957 op basis van een tekening en modellen van de uit Rusland afkomstige Amerikaanse kunstenaar Naum Gabo. Naum Gabo was aanhanger van het Russisch Constructivisme: een beweging die uitgaat van de techniek als leidraad. De constructie speelde daarbij een belangrijke rol zoals ook in de bouwkunst. Niet het volume, maar de constructie is zichtbaar: ‘totale transparantie en gewichteloosheid en toch zeer ruimtelijk’.