Masterplan Arnhem

Voor de gemeente Arnhem hebben we een masterplan ontwikkeld voor de avondbeleving van het centrumgebied. In het masterplan gaat het niet zo zeer om de functionele aspecten van de verlichting maar vooral om de vraag hoe verlichting ingezet kan worden om de Arnhemse binnenstad aantrekkelijker te maken in de avond. Het masterplan formuleert uitgangspunten ten aanzien van sfeer, identiteit en routing die vertaald kunnen worden naar een avondbeeld. Belangrijk hierbij is een goede afstemming tussen functionele verlichting, sfeerverlichting (zoals het aanlichten van gebouwen) en seizoensverlichting (zoals kerstdecoraties).

""