Off Grid Solar Bolder | design by LEK

'Het is alsof de bolder er altijd al gestaan heeft, zo goed past hij in de omgeving.' - Marianne de Snoo, Crooswijk park.

'We zijn als opdrachtgever erg tevreden met het bijzonder mooie ontwerp en ook hoe subtiel het licht is dat ze uitstraalt.' - Peter Wijnands, gemeente Rotterdam.

Atelier LEK ontwikkelde samen met de Lichtfabriek een custommade Solar boldar; de eerste die een prachtig design, goede functionele verlichting en duurzame kwaliteit combineert met lange levensduur en eenvoudig onderhoud!

Geen toegang tot de voeding

De hoofdtoegangsweg die we hebben aangestoken met straatverlichtingpalen van 3,5 meter, maar de secundaire wegen die we niet konden voorzien van een ondergrondse kabelstructuur. Daarom ontwierpen we een stand-alone, off grid paal op zonne-energie speciaal voor deze locatie.

Beperkte zon

Het hele kerkhof is gelegen in een prachtig park, wat betekent dat er beperkte zon is vanwege de vele bomen. De bolder wordt gedimd en wanneer hij wordt benaderd door mensen, gaat hij naar 100% licht, dus het verbruikt zo min mogelijk energie.

Juiste look en feel

De solar bolder is puur in zijn ontwerp, gemaakt van alleen metaal en beton, waarbij de betonnen basement naar boven komt als centraal, afgeschuind reflectieoppervlak om het licht van een kleine led led-module naar voren te verspreiden op de looproute.

"

'Het is alsof de bolder er altijd al gestaan heeft, zo goed past hij in de omgeving.' - Marianne de Snoo, Begraafplaats Crooswijk

'We zijn als opdrachtgever erg tevreden met het bijzonder mooie ontwerp en ook hoe subtiel het licht i"

Atelier LEK developed a custommade Solar boldar; the first one that combines a beautiful design, good functional lighting and sustainable quality in lifetime and maintanance!

No access to powersupply

The main entrance road we lit with street lighting poles of 3,5m, but the secondary roads we were not able to provide with an underground cable structure. Therefor we designed a stand alone, off grid bollard on solar energy especially for this location.

Limited sun

The whole cemetary is situatied in a beautiful parc, which means there is limited sun because of the many trees. The bollard is dimmed to 20%, when approached by people it goes to 100% light, so it consumes as little energy as possible.

Appropriate look and feel

The solar bolder is pure in its design, made of only metal and concrete, where the concrete basement  evolves into an reflection surface to spread the light form an small led Lightsource forward onto the walkway.