Witte de With Licht-kunst

Het Witte de With kwartier in Rotterdam is een eigenzinnig gebied met een mix van cultuur, horeca en winkels. Atelier LEK heeft in opdracht van de ondernemersvereniging een studie gedaan naar de mogelijkheden om de identiteit van het gebied te versterken. In co-creatie met de ondernemers zijn twee ontwerpen gecreerd die passen binnen het eigenzinnige karakter. De naam Witte de With is uitgangspunt voor een serie woordspelingen die als neon teksten over de gehele lengte van de straat toegepast worden; een installatie welke de straat permanent verbijzonderd. Daarnaast wordt de ‘W’ van Witte de With als herkenbaar icoon, toegepast in de vorm van lichtbakjes in de etalages.

Het lichtplan voor de Witte de Withstraat in Rotterdam is op 3 september 2013 officieel geopend door burgemeester Aboutaleb! Het plan is gerealiseerd samen met Q-neon, de ondernemersvereniging Witte de Withstraat, Jeanne Hoogenboom, Mono Blanco en Freek Homan. Bijzondere dank gaat uit naar Joost Trines; hij heeft met name in de laatste fase een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van het project. Zie ook de website van miss publicity

Witte de With in Rotterdam quarter is a unique area with a mix of culture, restaurants and shops. Atelier LEK has done a study commissioned by the undertakings to the possibilities for strengthening the identity of the area. In co-creation with the entrepreneurs created two designs that fit the idiosyncratic character. The name Witte de With is the starting point for a series of puns which are used as neon text over the entire length of the street; an installation street particularized permanently. In addition, the 'W' Witte de With as recognizable icon, used in the form of light boxes in the windows.

The lighting for the Witte de With in Rotterdam was officially opened on September 3, 2013 by Mayor Aboutaleb! The plan is realized together with Q-neon, the undertakings Witte de Jeanne Hoogenboom, Mono Blanco and Freek Homan. Special thanks goes to Joost Trines; he has, in particular, in the last phase played an important role in the realization of the project.