's-GravendijkwWasstraat | Rotterdam

De langste autowasstraat ter wereld gaat schadelijke fijnstof en roet te lijf! 

Op de 's Gravendijkwal is de uitstoot van fijnstof, roet en stikstofdioxide boven de Europese norm. De norm van de WHO wordt zelfs 2x overschreden. Mensen die hier wonen sterven gemiddeld een jaar eerder! Stadslab luchtkwaliteit Rotterdam heeft een idee ontwikkeld om middels een watervernevelingssysteem  langs de randen van de verdiepte ‘s Gravendijkwal de schadelijke stoffen te binden en af te voeren via het rioolstelsel.

Met de waternevel kan -in laboratorium-omstandigheden- 20-30% van de fijnstof en tot 40% van de stikstofdioxide gebonden worden. Voor het stuk van de Rochussenstraat tot de 2e Middellandstraat (850m) kan met 2.500m slang en 4.200 nozzles op drukke momenten een fijne deken van waternevel de uitstoot van schadelijke stoffen sterk beperken. De waternevel waait met allen winden mee en levert een prachtig schouwspel van dansende waternevel en Rotterdamse regenbogen op. In de avond worden de meetwaarden zichtbaar gemaakt middels een dynamische lichtinstallatie ontworpen door Atelier LEK.

The longest carwash in the world is fighting harmful dust and NO2!

At the 's Gravendijkwal, the emissions of particulate matter and nitrogen dioxide exceed the European standard. The WHO standard is even exceeded even 2x; people living here die a year earlier! Stadskab luchtkwaliteit Rotterdam has developed an idea to bind and discharge the harmful substances through the sewage system through a water decomposition system along the edges of the gravel 's Gravendijkwal. With the water spray, 20-30% of the fine dust and up to 40% of the nitrogen can be bound. For the part of the Rochussenstraat to the 2nd Medieval street (850m), with a 2,500m hose and 4,200 nozzles at busy moments a nice blanket of water mist can greatly limit the discharge of harmful substances. The water mist blows with all the winds and creates a beautiful spectacle of dancing water mist and Rotterdam rainbows. In the evening, the measurements are made visible through a dynamic lighting system designed by Atelier LEK.