Lichtvisie Binnenstad Arnhem

In de avond verdwijnen de volumes, contouren en nuances. Op het donkere canvas creëren we met kunstlicht
een nieuwe context van punten, lijnen, vlakken en contrasten waarin iedere gebruiker van de stad, zijn weg moet
kunnen vinden. Eenmaal op haar bestemming moeten we ons thuis kunnen voelen en in algemene zin mag de
verlichting geen schade aanbrengen aan de (natuurlijke) omgeving. Een brede opgave die door de gemeente Arnhem
wordt uitgevoerd maar die ook integrale aanpak vereist met private eigenaren, ondernemers en bewoners. Deze
aanpak vereist visie en een integraal lichtplan.

De lichtvisie is via de website van de gemeente te downloaden.

"

"Dit is een heel waardvol document, hier moeten we als gemeente meer ruchtbaarheid aan geven."

Afdeling communicatie, gemeente Arnhem

"

 

In the evening the volumes, contours and nuances disappear. We create with artificial light on the dark canvas a new context of points, lines, planes and contrasts in which every user of the city must make his way can find. Once at her destination we must be able to feel at home and in a general sense the lighting do not damage the (natural) environment. A broad assignment given by the municipality of Arnhem is being implemented but also requires an integrated approach with private owners, entrepreneurs and residents. This one approach requires vision and an integrated lighting plan.