Fietstunnel Hengelder

In de gemeente Zevenaar wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de Hengelderweg (ViA15), waarbij de A15 op de A12 aangesloten wordt.  Eén onderdeel hiervan is de aanleg van een snelfietsroute en waterhuishouding Hengelder. De snelfietsroute wordt gecombineerd met een bestaande watergang 'de Hengelder Leigraaf'. Op 2 juli is de onderdoorgang geopende door Wethouder Carla Koers en Frank Wissink, heemraad Waterschap Rijn en IJssel, door samen op de fiets door de tunnel te fietsen.  

Atelier LEK heeft het lichtontwerp voor deze fietstunnel gemaakt en ze is uitgevoerd door Stefan Peters van Civil Works en JW Elektrotechniek. Het lichtplan zorgt voor een prettige beleving in de lage tunnel door een indirecte verlichting in warm wit naast een indirecte verlichting in koel wit vanaf het water. De rode stipjes in de wand symboliseren alle Zevenaarse kernen en buurtschappen.

Atelier LEK is in het gehele traject betrokken geweest en heeft ook het kabelplan uitgwerkt. In de uitvoering leer je wat de kwaliteit is van je lichtplan, en hoe je die kwaliteit voor de langere duur kunt borgen. Dit is alleen mogelijk door een integrale samenwerking tussen alle uitvoerende partijen. 

Het is een mooie inpassing geworden op de snelfietsroute F12 waar mensen een aangename doorgang ervaren in een doorgang van beperkte hoogte. De onsteuning in de technische uitwerking is gedaan door Industrielicht