Lichtplan Piushaven

Licht als verbindend middel van een gemeenschap. De workshop in de Piushaven laat zien hoe bewoners zelf ondekken wat de toegevoegde waarde van goede verlcihting kan zijn voor hun eigen woonomgeving. 

De worskhop is beknopte kennismaking met licht en al haar facetten, die het landschap in de avond aangenaam kan maken voor de bewoners, bezoekers, ondernemers maar ook voor flora en fauna. De afwegingen en keuzes maken we samen. 

De conclusies worden nu door LEK uitgewerkt tot een defitief lichtontwerp en eind 2019 gepresenteerd aan de gemeente Tilburg. 

Light as the connecting means of a community. The workshop in the Piushaven shows how residents themselves discover what the added value of good lighting can be for their own living environment.

The worshop is a brief introduction to light and all its facets, which can make the landscape pleasant in the evening for residents, visitors, entrepreneurs but also for flora and fauna. We make the assessments and choices together.

The conclusions are now being worked out by LEK into a definitive lighting design and presented to the municipality of Tilburg at the end of 2019.