Station Arnhem Velperpoort

De omgeving van Station Arnhem Velperpoort is in 2017 ingrijpend vernieuwd. Al jaren scoort het gebied hoog op lijstjes met plekken waar mensen zich onveilig voelen. Het gebied rond Arnhems 2e station (met dagelijks 6.000 trein- en 12.000 buspassagiers) is rommelig en heeft veel plekken waar ongezien illegale praktijken kunnen plaats vinden.

VERBETERING (SOCIALE) VEILIGHEID: MEER OVERZICHT EN BETER LICHT
Die plekken gaan straks verdwijnen; het gebied wordt overzichtelijker. Er komt meer groen, er is door Poelman Reesink een nieuw inrichtingsplan ontworpen Atelier LEK heeft een passend lichtontwerp gemaakt voor het station en omgeving.

De zuidzijde van het station is op 14 december 2017 opgeleverd. De noordzijde volgt in 2018.

The area of ​​Station Arnhem Velperpoort will be substantially renewed in 2017. For years, the area scores high on lists of places where people feel insecure.  

IMPROVEMENT (SOCIAL) SAFETY: MORE OVERVIEW AND BETTER LIGHT - Those places will soon disappear; the area becomes clearer. There is more greenery, Poelman Reesink has designed a new layout plan. Atelier LEK has made a suitable lighting design for the station and the surrounding area.

READY END OF 2017 - The implementation is in full swing and will be completed at the end of 2017.