OV Knoop Tilburg

Tilburg bruist van energie en daadkracht en er worden veel verschillende ideeën, experimenten, projecten en initiatieven op het gebied van licht ontwikkeld. 

Er mist echter nog samenhang in de initiatieven en middels een breder visie op haar stedelijke avondbeeld wil de gemeente de verschillende ideeeen en initiatieven samenbinden. 

Atelier LEK heeft vanuit een bredere visie een masterplan onwikkeld voor de lijnen, plekken en functies in de stad, zowel op hoofdstructuren als de deelgebieden. Voor de OV knoop is er tevens een lichtplan ontwikkels om de projecten die daar in sneltreinvaart richting uitvoering gaan te ondersteunen met een passende sfeer en beleving in de avond.

De aanbesteding voor de verschillende deelprojecten loopt tot en met einde 2017, in 2018 zal begonnen worden met de uitvoering van het nieuwe busstation en de fietsenstalling.