Plein 1940 Rotterdam

Grenzend aan de Leuvehaven tussen het Maritiem museum en de hoogbouw ‘de Coopvaert’ bevindt zich Plein 1940 met daarop het bekende herdenkingsbeeld van Zadkine ‘de verwoeste stad’. Het plein is begin 2008 opnieuw ingericht met als uitganspunten: openheid, toegankelijkheid en ruimte voor het beeld. Een brede verlichte trap nodigt de bezoeker uit om op het plein te komen waar het beeld in de toekomst vanaf 100m hoogte zal worden aangelicht, waardoor het letterlijk in het ‘spot licht’ zal staan.

Adjacent to the Leuvehaven between the Maritime Museum and the high-rise ' Coopvaert ' is Square 1940 with the well-known Memorial Statue of Zadkine ' the destroyed city '. In the beginning of 2008 the square was redesigned, with the principles :  spacious, accessibility and space for the statue. A wide illuminated staircase invites the visitor on the square. Where the statue in the future from 100 m height will be lit, making it literally in the ' spotlight '. Where the statue in the future will be lit, by a luminaire located on top of the 100 meter high building. Making it literally in the ' spotlight '.